Anna Laudel Contemporary’den Yeni Bir Sergi: “Storyteller”

anna-laudel-contemporary

ÜÇ SOLO​ ​​SERGİYİ​ ​ BİR​​ ARAYA ​ ​GETİREN “STORYTELLER” 9 ​ ​KASIM – 27​ ​ ​ARALIK TARİHLERİ​​  ​ ARASINDA ​ ANNA​ ​LAUDEL​ CONTEMPORARY’DE.                        

9 Kasım​​ ​ ​ 27​ ​ Aralık​ 2017​ tarihleri​ ​arasında Anna Laudel​ ​ ​Contemporary’de​  gerçekleşecek ​ “Storyteller” ​ isimli​ sergi,​ farklı​ ​ ​ tekniklerle​  ​çalışan üç​ sanatçının​   güncel ​ temalar​ üzerinden​ ​ sundukları​  ​ görsel​ ​ ​hikâyeleri sanatseverlerle​ buluşturuyor.

Sergide, ​ Almanya’dan​ Ruth Biller​ “VisaVis”​  ve​ Jan  ​​Kuck  ​  “History​​ is​​  Now”​ ​ ve Türkiye’den ​ Serkan Küçüközcü​ ​ “Daydreaming”​ ​ başlığı ​ altında​ ​üç farklı​ ​ ​anlatıyı bir ​ araya​ getiriyor.​

Yer ​ değiştirme​​ ve​ karşılaşmalar;​ toplumsal,​ ​tarihsel referanslar​ ​ve ironi;​ iç​ ​ dünya​ ve​ kişisel​ tarih​ ​ anlatılarını​ bir​ çatı​​  ​altında  ​  buluşturan​  ​ “Storyteller”,​ ​ sanatçıların​ içinde ​ yaşadıkları​  ​ toplum​ ve​​ koşullarda​​ kendi​ görsel​  ​​alanlarını  ​nasıl ​ inşa​ ​ettikleri ve ​ nasıl​ bir​ hikâye​ bütününün​ ​ parçaları​​  ​olduklarını izleyicilerle​ ​ paylaşıyor.​

Sanatçı ​ Ruth Biller​ ,​ ​ “VisaVis” ​ temasıyla, ​ “Neden​ buradayım?”​  sorusundan​ ​ yola​ çıkarak, ​ dijitalleşen,​ bir​ ​ yerden​ bir​ yere​ sürekli​  ​​göçlere ​sahne ​ olan,​ ​ ​hızlanan dünyamızda ​ yaşam​ alanları​​ arasındaki​ yer​ ​​değiştirmeye​ odaklanır.​ ​Sanatçı,  VisaVis ​ ifadesi​​ ile​ bu​ ​hızlı​ değişim​  içindeki​  ​karşılaşmaların hayatlarımızda​​ yarattığı​  etkileri ​ sorgular​ ​ ve​ resimlerindeki​ ​doğa​ ​temalarını ​kaçış ​ noktaları,​​ hatta​ ​  sosyal​ ilişkilerin ​ de​ ötesinde,​ insan​ ve​ mekân​ ​​arasındaki hassas​ sistemlerin​ sembolleri​ olarak ​ kullanır.​ “Visa”​ kelimesi​ ile​ günümüzde​ ​​ülkeler arası​ ​ diyalogların​  “vize”​ prosedürü ​ üzerinden​ gerçekleşmesine​​ de​​ ironiyle​​ ​dokunan sanatçı,​​ ​gerek  ​doğa gerek ​ yer​ değiştirme​  ​ üzerinden​ yaratılan​ mekânsal​​  ​komşuluklara da​değinerek,​  15. ​ İstanbul​ Bienali’nin​ “İyi​​ Bir​ ​Komşu” temasına​ eş​​  ​zamanlı bir​​ gönderme​   ​ yapar.​

Sanatçı ​ Jan Kuck​ ​ ise,​ “History is​ ​ Now”​  ​başlığı altında​ topladığı​ işlerinde​ çimento, ​ ayna,​​ neon​ ​ ışıklar,​ tahta,​  cam​ gibi​ farklı ​  ​malzemeler ​ kullanarak​ ​estetik  olarak ​ ilgi​ çekici​ ve​ kusursuz​ ​  işler ​ üretmeye​ çalışır.​  Estetik​ boyutunun​ ​ ​yanı  ​ sıra,​  sanatçı ​ için​ ​ asıl​ önemli​ olan,​ ​ işlerin​ felsefi​  ​​anlamlarıdır; ​güncel durumların​ ​ ​hem  akılcı, ​ hem​  ​de​​ trajik​ ​ taraflarından​ ​ ​ele ​ alındığı​ eserler,​​  ​genellikle​ tarihsel​  ve​ güncel​ referanslarla ​ birlikte​  kültürel​ ve​ toplumsal göndermeler​​  ​yapar. Kimi​  ​ zaman​ değerli ​ taşlarla​ bezeli​​ ve altın​  ​ ​bıçakla kesilen​ bir​​  ​ekmek​ çıkar​ ​ karşımıza,​   ​ kimi​   zaman ​ da​ usta​ ressamlara​ ​ referans​  yapan​ ​​ışıklı figürler.​ Sanatçının​ işlerinde,​ genellikle ​ zıtlık​  üzerinden ​ yansıyan​​ bir​  ​ironi hakimdir.​ ​Kuck, ​ geleneksel​   ​ bir​ halıyı​  alıp ​ modern​ ışıklarla​ bezeyerek,​ ​ hem​  ​ kadınların​ ​​tekstil​  işinde​ ​ tarih​ ​  boyunca​ karşılaştıkları ​ eşitsizliklere,​  emek​  sömürüsüne​ ​ ve​ ​​ağır  çalışma​ ​koşullarına  odaklanır, ​ hem​ ​ de​  günümüzde​  üretimin​​ ve​ bilgi aktarımlarının​ ışık​ hızında​  gerçekleştiğine ​ dair​ mesajlar ​ verir.​ Sanatçı,​  çağdaş​​  dünyanın​ hızla​ değişen temalarını ​ günümüze​ bağlar​ ​ ve​ ​ şimdi​ üzerinden​​  ​geçmişi de​ hikâyeleştirir.​  “Daydreaming” ​ temasıyla​  hikâye​​ anlatımına​  ​ dahil​ ​olan sanatçı​ ​ Serkan Küçüközcü’nün​ resimlerine​ ​ baktığımızda​ ise,​ aslında​ ​günlük​  yaşamımızda​ aşina​ olduğumuz ​ nesneleri​ devasa​ büyüklükte,​ ıssız​  ​​ve bilinmeyen​ ​ mekânlara​   yerleştirilmiş ​ şekilde​ görürüz.​ Bu​ canlı​ renklerin​ ​​dünyası, alıştığımız​ bazı​ biçimleri tanıdık ​ ​olmayan ​ sahnelerde​ sunarak​ mekân​ ve nesne​​  ​algımızla oynar.​ İnsandan yoksun ​ bırakılmış​ bu​ gerçeküstü​ ​ ama​ ​ bir​ yandan​ ​​tanıdık ​gelen görseller,​ kişinin tarih ​ boyunca​ aradığı​ aidiyet​ duygusunu​ ​ sorgular; ​​sanatçının, ​ belli bir​ zamana, insana ​ ve​ mekâna​ ait​ olmaktan kurtardığı,​​  ​bağımsızlaşan nesnelerle,​ ​ insanın​ çocukluğu ​ çalınmıştır,​ oyuncakları​ ​ çalınmıştır,​ ​ elma​ şekeri,​​  ​lolipopu, atlı​ karıncası​ çalınmış ​ ve​ ​ doğaya​ teslim​ edilmiştir.​ Rengârenk​ ama​ ​​donuk nesnelerin ​ hem​ ıssız, yersiz- ​ yurtsuz​ hissettirdiği,​ hem​ ​de​ bir düş​ ​mekânı kurguladığı​ ​ görüntüler,​ ​hayal gücümüzle ​ devam​ ​ ettirebileceğimiz​ ve​ hep​ yeniden üretebileceğimiz​​ ​hikâyeler yaratır.

“Stroyteller” 9 Kasım-27​ Aralık​​ 2017​​ tarihleri​  arasında​ ​ Anna Laudel Contemporary’de​ ​ görülebilir.​