Beyond24 İstanbul Başlıyor!

beyond24

Film Endüstrisi Konferans Serisi ve Kariyer Alanı. 3-4 Mart’ta yaratıcı endüstrinin kalbi, usta isimlerden konferanslar ve atölyelerle BEYOND24 ’te atıyor.

“Türkiye’nin son yıllarda sinema alanında kazandığı ulusal ve uluslararası başarılar bir çok insanı sinema ve medya alanında eğitim almaya ve çalışmaya teşvik ederken teknoloji alanındaki gelişmeler ise film endüstrisinin diğer yaratıcı alanlarla işbirliğini daha da pekiştiriyor.

Buradan aldığı ilhamla Beyond24 sinemanın ihtiyaç duyduğu motivasyon ve kaynağa diğer yaratıcı sektörlerle kuracağı iş birliği ve etkileşimle ulaşmasına imkan yaratmayı öncelikli hedefi olarak belirliyor. Teknoloji, iletişim, medya, eğlence gibi film dünyasıyla güçlü ilişkilere ancak kısıtlı fikir alışverişine sahip alanlardan uzmanları film sektörüyle bir araya getirmeyi amaçlayan Beyond24 bu amacı doğrultusunda zengin içerikli konferans serisi ve kariyer alanıyla öğrenmeye açık herkesi bu iki gün sürecek etkinliğe davet ediyor. Beyond24 3-4 Mart 2018 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsünde gerçekleşecektir.”