Bilişim Sektörüne Sigorta Desteği Geldi

bilişim

Farklı sektörlerde uygulanan sigorta prim desteği artık bilişim sektöründe de verilecek.

Yapılan yeni düzenlemeye göre bilgisayar oyunlarının yayımlanması, kablolu ve kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri, bilgisayar programlama, veri işleme ile web portalları alanında faaliyet gösteren iş yerleri sigorta prim desteğinden yararlanabilecek.

İşsizlik Sigortası Kanunu‘nun geçici 19’uncu maddesi kapsamında bilişim sektöründe prim desteğinden yararlanacak iş yerlerinin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin 20 Haziran 2018 tarihindeki sayısında yayımlandı. Buna göre, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması’nda (NACE Rev.2) belirtilen iş kolları arasından, söz konusu kanunun geçici maddesi kapsamında bilişim sektöründe destekten yararlanacak iş kolları belirlendi.

Bilişim sektörüne sigorta prim desteği verilecek

Bu kapsamda, bilgisayar oyunları ve diğer yazılım programlarının yayımlanması, kablolu ve kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri, uydu üzerinden telekomünikasyon ile diğer telekomünikasyon faaliyetleri, bilgisayar programlama, bilgisayar danışmanlık, bilgisayar tesisleri yönetim, diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri, veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler, web portalları ile başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri alanlarında çalışan iş yerleri söz konusu destekten yararlanabilecek. Bakanlar Kurulunun kararı, 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

İşte sigorta prim desteğinden yararlanacak iş kollarının tam listesi:

 • 58.21 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
 • 58.29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması
 • 61.10 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
 • 61.20 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
 • 61.30 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
 • 61.90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
 • 62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri
 • 62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
 • 62.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
 • 62.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
 • 63.11 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
 • 63.12 Web portalları
 • 63.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri