İstanbul 100 Sergisi

Macar Mimar Károly Kós’un çalışmalarının yer aldığı “ İstanbul 100 ” sergisi, Konstantinopolis Macar Bilimsel Enstitüsü’nün kuruluşunun 100. Yıldönümü’nde 9 Şubat Perşembe günü Macar Kültür Merkezi’nde açılıyor.

Sergi, geniş çaplı arşiv çalışmalarına dayanarak hem Macar mimarı, hem Erdel bölgesi Macarlarının önemli bir şahsiyeti olan Károly Kós’u, hem de kısa ömürlü Konstantinopolis Macar Bilimsel Enstitüsü’nün kurucularını ve bursiyerlerini anmayı hedefliyor.

“The Architect”, “Stambul” ve “The İnstitution” temalarından oluşan serginin küratörlüğünü Anthony Gall, Beáta Fabó ve  Gábor Fodor yapıyor.