‘KAPSARC’ Çevresel Güzellik ve Verimlilik

Ekonomik, sürdürülebilir enerji, bir ülkenin ekonomisinin büyümesini ve vatandaşlarının refahını destekler. Ancak etkili enerji politikası, hükümetler ve dünyadaki diğer paydaşlar için en büyük zorluklardan biridir.

KAPSARC, enerji ekonomisine bağımsız araştırmalar yapmak, toplumun refahına ve refahına katkıda bulunmak için kâr amacı gütmeyen küresel bir kurum olarak kurulmuştur.

Dünyanın en önemli enerji üreten bölgelerinden birinde yer alan KAPSARC, enerji arzının genel maliyetlerini ve çevresel etkilerini azaltmak, enerji tüketiminden yarattığı değeri artırmak ve enerji politikası hedefleri ile çıktıları arasında etkili bir uyum sağlamak için ekonomik çerçeveler geliştirmektedir.

Bilgi, anlayış ve analitik çerçevelerimizi özgürce paylaşarak, önde gelen uluslararası araştırma merkezleri, kamu politikası kuruluşları ve sanayi ve hükümet kurumlarıyla işbirliği yapıyoruz.

KAPSARC, küresel öneme sahip konuları, özellikle de Ortadoğu, Çin, Hindistan ve Doğu Afrika’ya odaklanarak, politikaların kendi toplumları üzerindeki etkileri ve birbirine bağlı küresel pazarlara yayılımları açısından incelemektedir.

Merkez, 15’ten fazla milletten oluşan uluslararası bir araştırmacı grubunun yetenek ve uzmanlığına dayanmaktadır.

“Dünyanın en büyük enerji sorunlarına siyasi baskılar ve etkilerden etkilenmeyen nesnel, bağımsız araştırmalar için çağrı yapıyorum” Kral Abdullah

Görevimiz
Enerji ekonomisinin anlaşılmasını ilerletmek ve diyalog için bir katalizör olarak hareket etmek, yerel ve küresel olarak toplumlar için daha iyi bir refah yolunu çizmek.
KAPSARC’ın stratejik hedefi, aşağıdakileri sağlayan sürdürülebilir ekonomik çerçeveler geliştirmektir:
• Düşük enerji kaynağı maliyetleri
• Enerji tüketiminden daha yüksek değer yaratıldı
• Enerji politikası hedefleri ve sonuçları arasındaki etkili uyum

Degerlerimiz
Tüm çalışmalarımızda üç önemli değer taşıyoruz:
• Araştırma ve operasyonlarımızda yaratıcılığı ve titizliği birleştirmeye çalışıyoruz
• Etkili takım çalışması ve işbirliği ile sonuçlara ulaşırız.
• Olumlu toplumsal etkileri en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz