Timurtaş Onan, Masumiyet Öyküleri Fotoğraf Sergisi

timurtaş onan

Masumiyet Öyküleri

Galeri Ark  12 nisan – 8 Mayıs tarihleri arasında Timurtaş Onan ’ın “Masumiyet Öyküleri “ adlı sergisine ev sahipiliği yapıyor.

İçinde yaşadığımız ve bizi tüm diğer canlılardan ayırdığını, üstün kıldığını söyleyegeldiğimiz kültürün çıkış noktası kaçınılmaz olarak doğanın ta kendisidir. Ama biz, şehir insanları artık doğanın içinde yaşadığımızı iddia edemeyiz. Doğa bizim için çerçevelenerek ayrılmış yabancı bir alan, bir park peyzajı ya da televizyon ekranındaki ilginç bir görüntüdür.

Oysa yaşamımızın taze itici gücü doğayla olan karşılıklı ilişkimizdeki sihir ve şaşkınlıktır. Timurtaş Onan Batı Toroslar’da dağ köyleri ve yaylalarda çektiği fotoğrafları ile bizi tam da böylesi bir deneyimin şiirsel tanıklığına davet ediyor. Elbette insanın olduğu her yerde olduğu gibi burada da bizi insan kılıp ayakta tutan doğaya o kümülatif cevabımız, kültür var. Ama buradaki yaşamda doğa kendisi olarak var ve insanla karşılıklı konuşuyor, sürpriz ve kendiliğindenlik var, hala masumiyetten söz edilebilir.

Fotoğrafları incelerken kimi zaman insan yapısı olanla doğal arasındaki sınırın belirsizleştiğini hissediyoruz. Çobanların yaptığı barınaklar doğrudan çevredeki doğal taşların yeniden dizilişi; manzara içinde her şey birbirini tamamlıyor, ödünç alma ve yana yana var olma hali var. Bir genç kızın taze enerjisi yanında poz verdiği çiçek açmış badem ağacıyla bir, insanlar sırtlanıp taşıdıkları yeşil dallara yabancı değiller, biliriz ki toprak burada kimsenin ellerini kirletmez, günler saatlerle ölçülmez…

Onan’ın fotoğrafları bize alışageldiğimizden başka türlüsünün mümkün olduğunu hatırlatıyor;  hala sihir ve şaşkınlık, fayda hesabının ötesinde insanla doğa arasındaki o kendiliğinden ilişki var, öyleyse hala umut da var.

GALERİ ARK

Cemil Topuzlu Caddesi Kaya Apt. No:49

34728 Göztepe / İstanbul