Bizans İmparatorluğu Tarihi – Charles Diehl

bizans imparatorluğu tarihi

BİZANS İMPARATORLUĞU TARİHİ

Charles Diehl’ın köklü bir geleneğe ve bin yıllık bir tarihe sahip Bizans İmparatorluğu’nu yazdığı Bizans İmparatorluğu Tarihi kitabı İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı.

Fransız tarihçi ve Bizantolog Charles Diehl, Bizans’ın kuruluşunu, tarihsel dönemeçlerini, değişen hanedanlıklarını ve gerileyişini detaylı bir biçimde ele alıyor.

Bizans İmparatorluğu Tarihi, okuyucuya Bizans’ın tarihi ile ilgili merak edilen sorulara cevap verirken, Bizans ile ilgili pek bilinmeyen gerçekler de sunuyor.

Charles Diehl (1859, Strasbourg-1944, Paris)

Fransız tarihçi ve Bizantolog Diehl 1881 yılında École Normale Supérieure’den mezun oldu. Ardından Roma Fransız Enstitüsü’ne üye olarak gönderildi, 1883’te de Atina’daki enstitüye geçti. 1885’te ise Nancy Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Yunan tarihi ve arkeolojisi öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Sonrasında Sorbonne Üniversitesi’nde Bizans tarihi kürsüsünün başına geçti. Bizans tarihine dair çok önemli araştırmalar ve yayınlar veren Diehl, iki ciltlik bir Bizans sanatı tarihi (Manuel d’Art Byzantin) yazmış, ayrıca İstanbul ve bu şehirdeki Bizans eserleri ile ilgili de çok önemli çalışmaları olmuştur.

ARKA KAPAK YAZISI

“Bizans, Roma İmparatorluğu’nun devamı ve gerilemesi olarak görülüyor. Bizler, yüzyıllar öncesinden kalmış hınçların getirdiği bilinçsiz bir çabayla, kaybolmuş dini tutkuların belli belirsiz şekilde yeniden hatırlanmasıyla, Ortaçağ Yunanlarını hâlâ, onları anlamamış olan Haçlıların ve onları aforoz etmiş papaların yargıladığı gibi yargılıyoruz. Gerçekte ise Bizans, bundan tamamen farklıydı. Her ne kadar kendisini Roma’nın mirasçısı ve sürdürücüsü ilan etmişse de, imparatorluğun eski ve şanlı başkenti üzerinde hak talep etmekten hiçbir zaman vazgeçmemişlerse de, gerçekte Bizans çok hızlı bir şekilde bir Doğu monarşisi haline gelmişti. Onu hiçbir şekilde, Roma’nın ezici anılarıyla mukayese etmemek gerekir.”

Charles Diehl tarafından 1919’da kaleme alınan Bizans İmparatorluğu Tarihi, yayımlanmasının üzerinden neredeyse bir yüzyıl geçmesine rağmen, hâlâ alanının en yetkin eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bizans İmparatorluğu’nu savaşları, isyanları, darbeleri, taht kavgaları, ekonomisi ve kültürüyle bir bütün olarak ele alan kitap, efsaneler ve söylentilerle örülü binyıllık bir hakikatin kapısını aralıyor.