İstanbul “Her Şeye Rağmen“ – Timurtaş Onan

timurtaş onan

İstanbul “Her Şeye Rağmen“

Timurtaş Onan politik alanın dilini değiştirmek yerine gündelik hayatın varlığını hatırlatıyor bizlere. Kitabın ilk sayfasında bir tülün ardından İstanbul’un tanıdığımız siluetine bakıyoruz, sonra ki sayfalardaysa tül kayboluyor ve kendimizi sokaklarda buluyoruz. Şehrin 1980’lerden günümüze değişimini insanların günlük hayatlarının bir fonu olarak takip ediyoruz. Timurtaş Onan çektiği fotoğrafları ‘gündelik hayattan enstantaneler, küçük öyküler‘ olarak tanımlıyor. Bu coğrafya insan coğrafyasıdır, her ne kadar politik dil tarafından kuşatılsa da, hayatla aramızda olan tek bağımızdır.

İstanbul “Her Şeye Rağmen” bize şehir hayatının anlamının en küçük yapı taşlarında, günlük hayatın küçük ilişkilerinde bulabileceğimizi hatırlatıyor. Bu ilişkilerin dili henüz tam olarak çözülmüş değil; tıpkı insanın ne olduğu sorusuna yanıt verilemeyişi gibi.

Bu fotoğraflarda bir şehrin kalbi tüm benliğiyle atıyor. O zaman olup biteni anlamak için sayfaları çevirelim, kalp atışlarını takip edelim; hatırlayalım ve hayal edelim.